Tontit

Tontit

Lintuvuoren loma-alue käsittää Jämsän kaupun kaupunginosan numero 40, Himos, kortteleissa 4322-4327 sijaitsevat 33 tonttia. Tonttien pinta-alat vaihtelevat noin 800 neliömetristä 1200 neliömetriin. Kortteleissa 4322-4334, 4326 ja 4327 tonttien rakennusoikeudeksi on vahvistettu 160 kerrosneliömetriä. Korttelissa 4325 tonttien rakennusoikeudeksi on vahvistettu 130 kerrosneliömetriä. Asemakaavamääräyksen mukaan kullekin tontille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen loma-asunnon ja talousrakennuksia. Kortteleissa 4322-4327 sijaitseville tonteille kuuluu asemakaavassa osoitettu oma venevalkama-alue Patalahden rannassa.

Tonttialueen esittelyvideo

Tonttien varaustilanne kartalla

Asemakaavakartta ja kaavamääräykset, Lintuvuori 1

Asemakaavakartta ja kaavamääräykset, Lintuvuori 2

Download (PDF, 1.18MB)